BIỆN PHÁP TRỊ THÓI MÈ NHEO CHO CON

Theo nghiên cứu của những chuyên gia thì từ 1 – 3 tuổi là thời kỳ mà trẻ hay có thói mè nheo, hờn dỗi nhất. Và đây là giai đoạn trẻ trưởng thành về mặt tâm lý, chính vì thế cha mẹ hãy yên tâm và…