LỢI ÍCH SINH TRẮC VÂN TAY CHO TRẺ

Sinh trắc vân tay là kết quả của nghiên cứu khoa thống kê, độ chính xác lên tới trên 90%. Giống như hằng số pi = 3,14 và e = 1,62 cũng là kết quả của khoa học thống kê. Chính…