CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S86

Công ty cổ phần tập đoàn S86 được thành lập từ 01/2016 là doanh nghiệp phát triển theo mô hình hệ sinh thái hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, gọi vốn đầu tư, cung ứng nhân lực ngân…