All Stories

Công ty cổ phần tập đoàn s86 được thành lập từ tháng 01/2016. Là đơn vị phát triển theo hướng đa ngành, đa nghề. Hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như: Kết nối tài chính, du lịch, nhà hàng,…